Långa dagar

Det blir inte många inlägg den här perioden. I dagarna jobbas det för fullt med ”Byaboken”, en bok som berättar om byarna Steen, Kåsjö, Bäcken och Klacken i Järvsö.

Bakom ligger ett långt och strävsamt arbete att samla material, och arbetsgruppen har arbetat i drygt 10 år.

Under det sista halvåret har In Vision kommit in för att hjälpa till med den grafiska formgivningen. Mycket roligt!

Bokrelease planeras till början av december.

Scroll to Top